Vi i styrelsen i Föreningen Moshultamåla Gamla Skola ber våra medlemmar samt byborna i Moshult och Moshultmåla om hjälp och för att alla ska förstå vilken tillgång och kulturskatt Moshultamåla Gamla Skola är så börjar vi med att beskriva historien bakom skolan.

HISTORIK
Gamla skolan byggdes i mitten av 1870 talet och placerades mitt ute i skogen mellan byarna Moshult och Askaremåla. Anledningen var att byarna Askaremåla och Skrämbohult tillhörde samma skolrote som Moshult och Moshultamåla.

I mitten av 1930-talet beslöt Algutsboda kommun att bygga en ny skola då den gamla började bli sliten och omodern. Eftersom Askaremåla och Skrämbohult nu hade flyttats till Skruvs skolrote behövde man inte ta hänsyn till dem när man skulle bestämma placering av den nya skolan. Man fick köpa en bit mark av John Barrdahl och kunde placera den nya skolan mitt emellan Moshult och Moshultamåla.

Den nya skolan var i drift till 1958 då kommunen beslutade att lägga ner skolan beroende på att elevantalet hade minskat och man började istället skjutsa barnen till Johansfors skola. Skolan annonserades ut och köptes av Svenska Fortfiktionsförvaltningen och blev militärförläggning.

Nu hade skolan inte bara varit en skola utan en samlingslokal för folket i byn. Där hade varit studiecirklar, en rödakorskrets där damerna i byn samlades och sydde och stickade saker som sedan såldes på auktion. URK ungdomens Röda kors där pojkarna hade träslöjd och flickorna syslöjd. Prästen i Algutsboda kom och hade husförhör och gudstjänst. På vintern kunde man spela bordtennis i gymnastiksalen på övervåningen där man också ordnade med julgransdans vid juletid. Nu fanns inte de möjligheterna längre och man funderade på hur man skulle lösa det där med samlingslokal.

Man funderade länge tills någon fick idén att man kanske kunde plocka ner den gamla skolan som stod i skogen och flytta fram den till byn. Sagt och gjort. Man anlitade byggnadssnickare Helgo Johansson att leda arbetet och med ideellt arbete av folket i byn lyckades man genomföra projektet. Man kunde nu fortsätta att samlas i den nya lokalen. Man hade vävkurs, luciafirande, julmarknad m.m.

REFLEKTIONER
När man läser om Moshultamåla Gamla Skolas historia slås man av vilken enande kraft skolan har varit för Moshult och Moshultamåla. Skolan är inte, och har aldrig varit, endast ett museum eller en turistattraktion, även om detta faktum att Vilhelm Moberg gick sina första skolår här gör skolan till ett riksintresse och drar till sig långväga besökare är det något som vi ska vara stolta över. Det viktiga är att skolan även är en samlingslokal som är till för alla medlemmar och bybor. Rent historiskt har den varit en samlande kraft där man kunnat träffas, umgås, studera, anordna fester och t.o.m. i viss utsträckning utöva idrott i form av pingis. En dröm vore om skolan skulle kunna bli lika levande igen?

SLUTSATS
Vi i styrelsen önskar göra Moshultamåla Gamla Skola mer levande igen och att den utnyttjas som det är beskrivet ovan. Det finns också en önskan om att de aktiviteter som anordnas ska locka alla åldersgrupper och aktiviteterna får gärna attrahera flera generationer samtidigt.

I dagsläget är skolans skick gott. Stora åtgärder som installation av luftvärmepump, byte av tak och fönster, införskaffande robotgräsklippare m.m. har genomförts på senare tid. En större åtgärd som bör göras inom en snar framtid är renovering av dörren till entrén.
Vad vill säga om detta? Jo, att evenemang av typen Musikdagar eller Teater har möjliggjort dessa investeringar i skolan och utan dessa inkomstbringande evenemang räcker knappt intäkterna, som är i form av medlemsavgifter, bidrag och besöksavgifter, till att dra runt driftskostnaderna för fastigheten.

Därför går vi från styrelsen nu ut och vädjar om hjälp. Om skolan ska finnas kvar, och om medlemmar och boende runt omkring ska kunna styra den framtida utvecklingen, hoppas vi att det finns fler som kan tänka sig att hjälpa till att förverkliga visionen om en levande skola som är till för bybor och medlemmar, och som vi kan vara stolta över. Styrelsen är också i behov av förnyelse, inte bara för att den har en hög medelålder utan också för att nya fräscha idéer behövs. Tycker du exempelvis att de evenemang som vi har haft tidigare år endast varit till för den vithåriga delen av befolkningen har du chans att påverka genom att ta plats i styrelsen.

Lyckas vi inte attrahera fler engagerade medlemmar måste vi söka annan typ av förvaltning av skolan och då lämnar vi ifrån oss en värdefull kulturskatt och en samlingsplats. Möjligheten att påverka verksamheten minskar troligen och framtiden blir om möjligt ännu mera osäker.

VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning
Styrelsen