Inbjuder till Årsmöte i Moshultamåla Gamla Skola söndagen 24 mars kl. 16:00
Föreningen bjuder på fika

Kära medlemmar!

Vi hoppas på stor uppslutning på årsmötet denna gång då vi, förutom sedvanliga mötesförhandlingar, har två stycken MYCKET VIKTIGA punkter vi vill ta upp på mötet. Se detta som din chans att påverka, så din närvaro är viktig!

Den första punkten är föreningens och skolans framtid. För att skolan ska fungera måste det finnas en styrelse. Idag har vi en styrelse som har en hög medelålder och där några meddelat att de avgår. Flera av styrelsens medlemmar är bosatta på annan ort och vår önskan är att få till en yngre och mer lokalt förankrad styrelse.

För att skolan inte ska förfalla och i stället utvecklas kräver det MER än en engagerad styrelse och vi söker därför personer bland medlemmarna som vill ställa upp och hjälpa till vid olika evenemang där vi kan dra in extra pengar till skolan. I år beslutade styrelsen att inte ha några evenemang såsom sommarfest eller teater men kan tänka sig att ändra detta beslut om det visar sig att det finns många som vill hjälpa till.

Den andra punkten är att det har kommit in ett önskemål om att föreningen ska köpa in en hjärtstartare. Vi vill höra bybornas och medlemmarnas intressen för detta.

Till sist! Nu är det dags att betala medlemsavgiften som är oförändrad 100kr per medlem. Vi vill gärna att ni betalar medlemsavgiften till Bankgironummer 5732-4055 eller Swishar till nummer 123 23 00 978 senast den 30 april 2024.


VÄLKOMNA!