Vi vill påminna om musikdagen den 18 augusti 2019. Då kommer Claes och Eva från Eringsboda och tar med sig sina Bälgakompisar från Torhamn. Vi kör igång klockan 15:00 på utescenen. Välkomna!