Här finns den nya uppdaterade verksamhetsplanen för 2016.