I Kalmarposten som gavs ut den 2 mars 2022 fanns bilaga ”Att uppleva i Glasriket”. I bilagan fanns också en eventkalender som hette ”Året runt i Glasriket”. I denna eventkalender uppgavs det att det kommer att spelas teater i Moshultamåla både den 6 och 7 juli 2022 vilket är tyvärr felaktigt. De datum som gäller för teater är 6 och 7 augusti 2022. Då spelas pjäsen ”Hundra gånger gifta” av Vilhelm Moberg.